Wat is politiek

 Er zijn vele definities van politiek, dit is er een van: "Politiek is concurrentie tussen groepen of individuen met dezelfde belangen voor macht en leiderschap." De praktijk heeft ruimschoots bewezen dat onder andere macht en leiderschap voor veel mensen belangrijke factoren zijn om in de politiek werkzaam te zijn.
 


Consensuspolitiek

De consensuspolitiek, het praten tot men uiteindelijk met ieders instemming en rekening houdend met de meningen van alle belanghebbenden tot een besluit komt, werkt niet altijd even goed. Het resultaat is vaak grijs, de genomen beslissingen kennen een hoop mitsen en maren, de betreffende besluiten veroorzaken vaak bij de uitvoering aanzienlijk tijdverlies omdat allerlei instanties geïnformeerd moeten worden en akkoord moeten zijn. 

De politiek is niet de baas
 
De burgers zijn de baas van de politiek. Zonder burgers heeft politiek geen enkel bestaansrecht. Andersom, dat de burgers zonder politiek een bestaansrecht hebben kan wel. Burgerbelangen moeten boven partijbelangen staan. Maar daar schort het nogal vaak aan binnen politieke partijen.