Route 2018 - 2022

    

De continu veranderende werk- en leefomstandigheden in Eindhoven vraagt ook verbeteren en veranderen tussen mens en organisatie. De burgers moeten zich comfortabel en veilig voelen én kunnen ontwikkelen in Eindhoven. Om dat te bewerkstelligen is een duurzame samenwerking tussen het ambtelijk huis, de politiek, het bedrijfsleven en jij als burger onontbeerlijk. Succesvol veranderen is het geloof en het vermogen met elkaar de verandering te maken.

volg ons ook op

       

© 2013-2020. Alle rechten voorbehouden.