Geven is leven

Geschreven door Harry van Will

Aangenaam verrast werd ik tijdens mijn bezoek gebracht aan de Voedselbank in Eindhoven. Ik kreeg een enthousiaste een uitgebreide rondleiding in een professioneel zeer goed geleide organisatie. Ik ervoer het als heel fascinerend. Chapeau voor alle 150 vrijwilligers die zich wekelijks belangeloos inzetten voor het samenstellen van voedselpakketten en het gratis verkrijgen van voedsel en voor de allerarmsten in Eindhoven.

 

De Voedselbank Eindhoven levert momenteel wekelijks via 6 uitgiftepunten aan 405 gezinnen voedselpakketten. Al dit werk wordt gedaan door vrijwilligers. Een aantal van hen werkt op de hoofdvestiging aan de Kanaaldijk-Noord. Hier worden iedere donderdagmorgen de voedselpakketten samengesteld. Anderen werken op één van de zes uitgiftepunten waar de cliënten op donderdagmiddag (in Strijp op vrijdagmorgen) hun voedselpakket kunnen ophalen. Daarnaast is een aantal vrijwilligers ook op andere dagen actief bijvoorbeeld als coördinator, chauffeur of bijrijder om het aangeboden voedsel tijdig op de plaats van bestemming te krijgen.

Voedselveiligheid
Versproducten als zuivel - vlees - vis - gebak - voorgesneden groenten/fruit en in het bijzonder koelverse maaltijden, gekenmerkt met TGT (te gebruiken tot) op de verpakking, zijn snel aan bederf onderhevig. Om de voedselveilgiheid hiervan te kunnen waarborgen, heeft men in Eindhoven een gesponsorde koel-vriesruimte van maar liefst 250 m2. Niet alleen kwantiteit, maar meer nog gegarandeerde kwaliteit van het voedsel staat bij hen voorop.

Afname cliënten
In 2015 is het aantal cliënten bij de Voedselbank Eindhoven teruggelopen van 550 naar 405. Enerzijds vanwege de aangepaste landelijke criteria bij Voedselbanken Nederland die strikter worden toegepast dan voorheen. Anderzijds door het economisch herstel, waardoor meer mensen gelukkig weer voor zichzelf kunnen zorgen. Ditzelfde beeld van teruglopende cliënten aantallen is het afgelopen jaar in het gehele cluster Eindhoven e.o., bestaande uit 11 Voedselbanken in Zuid Oost Brabant, te zien.

Cliënten van Voedselbanken.nl dienen zich aan strikte regels te houden en gemaakte afspraken met cliënten dienen ook nagekomen te worden! Recentelijk is er een extra maatregel ingevoerd dat als cliënten 2x achtereen -zonder zich af te melden- een voedselpakket niet komen ophalen, zij voor 3 maanden geschorst worden. 

Landelijke cijfers
Armoede is geen kinderspel, dat is mij wel duidelijk geworden met de informatie die ik ontving. De armoede in Nederland neemt niet af maar neemt elk jaar toe. De kerngetallen daarover spreken voor zich. Ik was van de onderstaande cijfers niet op de hoogte, maar weet jij dat er in Nederland:

  • 1.3 miljoen mensen onder de armoedegrens leven;
  • dat er wekelijks 10.500 vrijwilligers actief zijn;
  • er momenteel 162 voedselbanken zijn met 520 uitgiftepunten;
  • voedselbanken in 387 gemeenten actief zijn;
  • zij elke week ruim 90.000 monden voeden;
  • daarvan zijn 37.600 kinderen.

Logovoedselbanken

Geven is leven
Tijdens mijn bezoek aan de Voedselbank Eindhoven kwam bij mij spontaan de slogan "geven is leven" naar boven. Geef daarom aan de voedselbank. Zij kunnen elke vorm van donatie, in geld of voedsel, goed gebruiken. Met jouw steun willen zij de alleramrsten elke week een gevarieerd voedselpakket verstrekken met tenminste zuivel, groente, vlees, brood en fruit. Maar ook andere producten zoals broodbeleg, koffie, thee, tandpasta en shampoo willen ze graag in de pakketten opnemen. Zij hebben jouw steun daarom hard nodig en jij bent als donateur voor de allerarmsten van grote waarde. Hierdoor zorg jij er voor dat onder andere meer kinderen niet met honger naar school gaan. Voor slechts € 3,00 per maand help jij al een gezin aan een basisvoedselpakket.

Heb je het zelf goed en kun je wel wat missen, sta dan op en meld je direct aan als maandelijkse donateur. Maar jouw éénmalig donatie is natuurlijk ook van harte welkom. Kijk voor meer informatie op www.voedselbankeindhoven.nl/sponsoren

Vrijwillig werken
Ik voelde mij wel geroepen om mezelf belangenloos te gaan inzetten voor Voedselbanken Nederland. Inmiddels werk ik in het team communicatie voor het hoofdkantoor te Houten, waar ik mijn constructieve communicatieve bijdrage kan leveren voor een heel goed doel. 

De voedselbanken hebben altijd vrijwilligers nodig. Er zijn vacatures op velerlei gebied. Wil jij ook vrijwillliger worden, kijk dan even op www.voedselbankeindhoven.nl/vrijwilligers 

Meer weten
Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket, moet je voldoen aan een aantal crtiteria. Zie www.voedselbankeindhoven.nl/aanmelden

Wil je meer weten over het werk en de richtliijnen van Voedselbanken.nl, kijk dan op hun sites www.voedselbankeindhoven.nl en www.voedeselbankennederland.nl

volg ons ook op

       

© 2013-2019. Alle rechten voorbehouden.