Valkuilen voor onderzoekers

Geschreven door Ton Voorn

Wanneer mensen meer tijd zouden nemen om voor een onderzoek alle parameters te vinden die van invloed zijn op een toepassing, zou er enorm veel onderzoeksgeld bespaard kunnen worden. Want wanneer je één parameter vergeet is het hele onderzoek niets of weinig waard. Een voorbeeld van pragmatisch denken in de metaal en werktuigbouwkunde. Een ingenieur van ons vraagt me om mee te gaan naar Philips Roosendaal (Lighting) waar een ernstig probleem met PL lampen was gesignaleerd. Ze vlogen spontaan in brand.

Daar aangekomen zitten er acht heren dr. ir. die ons welkom heten en daarna beginnen te praten over het probleem. Dit duurde 1,5 uur. Ze waren samen tot de conclusie gekomen, dat een volgende vergadering noodzakelijk was. Op dat moment vroeg ik het woord en stelde voor, dat het probleem eenvoudig op te lossen was, wanneer we 2 gefaalde producten zouden onderzoeken. Wij konden dan een doorsnede maken over de plek waar brandsporen aanwezig waren en onder een lichtmicroscoop zien waar en hoe er kortsluiting was ontstaan. Door het vaststellen van de oorzaak zou het direct mogelijk zijn met een oplossing te komen. Ik vroeg 5 uur de tijd om dit te kunnen doen. Opeens waren alle 8 dr.'s en ir.’s ervoor om het zo te doen. Wij hebben hen vier uur later kunnen bellen met de oplossing.

Ik wil graag uitdragen "dat theorie geen kennis is". Dat is het pas wanneer de theoreticus in de praktijk ervaren heeft dat zijn stelling juist is! Vaak is dit met een simpel proefje aan te tonen.

Wanneer er s’morgens tijdens de koffie een theoretische discussie was die leidde tot een conclusie waar een pragmaticus zijn bedenkingen had, kon met een klein proefje vaak aangetoond worden dat de conclusie niet juist was. Wanneer een productiebedrijf een probleem meldt aan een onderzoeksafdeling, gaat er vaak een ( ir.-er of ing-er) naar de afdelingschef om over het probleem te praten. Een pragmaticus gaat rechtstreeks naar de productiemedewerker die het product maakt en vraagt: wat is je opgevallen bij het maken van dit product? Vaak maakt deze lager geschoolde medewerker een opmerking waar een pragmaticus iets mee kan, bij voorbeeld 'dit product glanst meer dan normaal'. Bij een diep-trek-product is de oppervlakteruwheid van het materiaal een belangrijk gegeven, omdat het oppervlak de olie moet vasthouden om een dieptrekproduct te kunnen vormen.

Een klant vraagt aan een ir. om te onderzoeken of zijn probleem opgelost kan worden. De betreffende wetenschapper doet zijn onderzoek en besluit met de volgende woorden: "het onderzoek wijst uit, dat we hier hoogst waarschijnlijk te maken hebben met ondermijningscorrosie." Hier zou gewoon moeten staan dat het product gefaald heeft tengevolge van ondermijningscorrosie. Geadviseerd wordt om in plaats van gewalst aluminium een AlMg3 legering toe te passen. Pas dan heeft de klant het antwoord dat hij wil.

Het is ook niet nodig om alle kennis in huis te hebben. Ga gewoon naar een specialist en bespreek het probleem. Praat er met collega’s van diverse vakgebieden over en met een goede oplossingsgericht denkende vakman (pragmaticus) en je zal snel resultaat boeken.

Onze regering maakt bijvoorbeeld met het overhevelen van de zorg naar de gemeenten de grootste fout, door mensen met veel pragmatische kennis niet te raadplegen voordat deze zorg overgedragen wordt.

Volgende keer: Grote verschillen bij ambtenaren hoe zij met burgers omgaan.

www.linkedin.com/pub/ton-voorn/85/b64/995 /// https://www.facebook.com/tonnu71jr

volg ons ook op

       

© 2013-2019. Alle rechten voorbehouden.