Ambtenaren en hun gedrag naar burgers

Geschreven door Ton Voorn

In het verleden heb ik een aanvraag gedaan voor het plaatsen van een dakkapel. Mijn opleiding is technisch, dus een tekening is zo gemaakt. Ondanks mijn goede wil werd mijn aanvraag teruggestuurd met een stempel ‘afgekeurd’. Zonder enige toelichting. Dit terwijl de betreffende ambtenaar de kennis had om mij te melden wat er aan mijn verzoek mankeerde. Dus ik naar de treffende afdeling en gevraagd wat er nou eigenlijk mis was. Dat werd me op zeer correcte wijze verteld. (dit had ook bij de afwijzing geschreven kunnen worden)

Ik zou het bijzonder fijn vinden, wanneer ambtenaren hun kennis ter beschikking stellen aan de burgers en hen helpen om een aanvraag snel door de molen te helpen. De afgelopen jaren heb ik gelukkig ook met ambtenaren te maken gehad, die dit helemaal uit zichzelf deden. Bravo! Deze ambtenaren die het goed doen overtreden volgens mijn vroeger ervaringen de regel “wij mogen niet zelf denken, wij moeten doen wat ons van hogerhand is verteld”. Ik pleit er voor om ons gezonde boerenverstand te gebruiken. 

Regelgeving
Helaas heb ik ook ervaringen die niet leuk zijn, zoals: zich verschuilen achter regels, die niet van deze tijd zijn en dus best gewijzigd kunnen worden. Over het algemeen worden regels kennelijk opgesteld door mensen met een behoorlijke opleiding, die echter nog nooit achter hun bureau vandaan gekomen zijn en ook niet ter plaatse zijn gaan kijken. (lees geen enkel praktisch inzicht hebben).

Voorbeeld 1
Hoeveel rotondes zijn er in de stad en er buiten aangelegd die later gewijzigd moesten worden omdat bussen en vrachtverkeer er nauwelijks gebruik van konden maken. Een gesprek met een aantal buschauffeurs had dit kunnen voorkomen  En het vervelende hiervan is dat de burger dit allemaal moet betalen. Hier ligt dus een enorme kans om te bezuinigen, zonder dat het de burger of welke organisatie dan ook geld kost.

Voorbeeld 2 
Waarom mag er niet met 4 wielen op een meer dan 3 meter breed trottoir geparkeerd worden, zo dicht mogelijk bij de trottoirband? Dit is beter voor de lagers van auto’s en voor de doorstroming op de weg. Er blijft meer dan voldoende ruimte over voor voetgangers en mensen met een rollator. Het antwoord dat ik kreeg was: het mag niet volgens de wet! Mijn reactie is dan: wijzig die wet! Maar dat is kennelijk een gedachte die niet bij hen opkomt.

Zullen we onze Burgemeester Rob van Gijzel eens vragen om voortaan geen enkel plan goed te keuren, waarbij ambtenaren en vooral de aan hun bureau vastgeroeste theoretici, vergeten zijn om mensen met praktische kennis te raadplegen bij alle plannen die nog in ontwikkeling zijn? Theorie die niet in toepassingen juist gebleken is kunnen we beter vergeten. 

Vluchtelingen
Ik heb eens nagedacht over de problemen tussen de welkome vluchtelingen en mensen die daar tegen zijn. Mijn idee is wanneer vluchtelingen bij ons binnenkomen zouden er meteen gesprekken moeten plaatsvinden over de vrijheid van het geloof en dat we hier een democratie hebben. Wanneer zij hiervan kennis hebben genomen zouden zij zich moeten conformeren aan de westerse leefstijl en een verklaring moeten tekenen dat zij dit respecteren. Doen zij dit niet, dan geen toegang. Note: de Belgen blijken dit al te doen.

www.linkedin.com/pub/ton-voorn/85/b64/995 /// https://www.facebook.com/tonnu71jr

volg ons ook op

       

© 2013-2019. Alle rechten voorbehouden.