Politiek is geen product

Geschreven door Harry van Will

3 halen 2 betalen. 1+1 gratis. Opruiming tot wel 70% korting. Nu bestellen is euro's verdienen. Tja, we (her)kennen het allemaal. We worden er dagelijks via allerlei media mee geconfronteerd. Met consumenten producten kun je prijsstunten en daarmee aanzetten tot koop. Maar hoe werkt de politiek? Ze verleiden de burgers richting de verkiezingen altijd met allerlei beloftes!

 

Menigmaal riekt het naar een uitverkoop waar nogal wat (lokale) politici zich maar al te graag aan begeven, maar politieke partijen hebben nu eenmaal hun standpunten en zienswijzen waar ze voor staan. Die moeten ze "verkopen" naar de potentiële kiezers. Dus dan kun je niet anders dan de markt op gaan en beloven dat je alles in het werk zult stellen om je standpunten in de praktijk hard te maken. Onder het mom van als je op mij/onze partij stemt dan ben je spekkoper. Is het dan gebakken lucht wat politici c.q. partijen verkopen? Als het niet te verwezenlijken standpunten zijn wel. Blijft onverkort dat het partijstandpunten zijn waar men heilig van overtuigd is dat de burger daar beter mee af is en er voldoende stemmen mee binnen te halen zijn om op het "pluche" te kunnen gaan zitten. Echter, eenmaal gekozen krijgen ze wel te maken met consensuspolitiek.

Consensuspolitiek
De consensuspolitiek, het praten tot men uiteindelijk met ieders instemming en rekening houdend met de meningen van alle belanghebbenden tot een besluit komt, werkt niet altijd even goed. Het resultaat is vaak grijs, de genomen beslissingen kennen een hoop mitsen en maren, de betreffende besluiten veroorzaken vaak bij de uitvoering aanzienlijk tijdverlies omdat allerlei instanties geïnformeerd moeten worden en akkoord moeten zijn.

Wat is politiek
Er zijn vele definities van politiek, dit is er een van: "Politiek is concurrentie tussen groepen of individuen met dezelfde belangen voor macht en leiderschap." De praktijk heeft ruimschoots bewezen dat onder andere macht en leiderschap voor veel mensen belangrijke factoren zijn om in de politiek werkzaam te zijn.

Politiek mediagevoelig
Politieke partijen zijn mediagevoeliger geworden. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat zij zich veel meer op diverse digitale platformen moeten profileren. Sociale media is daardoor invloedrijker geworden. 
Tijdens een campagne doet men zijn uiterste best, getooid met flyer - sjaal - bloem - speldje enzovoorts, om politiek als een product in de markt te zetten. Alles in onze tent voor 50% en meer voor minder werkt ook dan niet. Politiek is geen product.

Politiek helpen en zelf veranderen
Als de burger meer eigen verantwoording gaat nemen en zichzelf meer centraal gaat stellen, dan steekt men de politiek een helpende hand toe. Helaas hebben te veel burgers geen enkele interesse in politiek en meer dan 50% van de stemgerechtigden in Eindhoven gaat met de lokale verkiezing niet eens stemmen. Deze niet stemmende burgers moeten dus ook niet zeuren en krijsen als het niet gaat zoals zij willen. Verantwoording nemen en meedoen om vervolgens opbouwende kritiek te geven, daar wordt per saldo iedereen beter van.

Respect voor de politiek
Hebben de burgers nog respect voor de politiek of is het de voetveeg van de maatschappij geworden? Wij dienen allemaal respectvol met elkaar om te gaan en de politiek moet dus ook onderling respect hebben en zeker voor zijn burgers. Wat je geeft krijg je altijd terug!
Steeds meer mensen kunnen niemand meer boven zich dulden. Tegenwoordig gunnen politieke partijen elkaar het licht niet in de ogen en wordt er veel op de man gespeeld. Dat is geen politiek maar lijkt meer op rancune. Respect is soms ver te zoeken binnen de politiek. Als je een meerderheid hebt dan moeten anderen dat respecteren. 

De politiek is niet de baas
De burgers zijn de baas van de politiek. Zonder burgers heeft politiek geen enkel bestaansrecht. Andersom, dat de burgers zonder politiek een bestaansrecht hebben kan wel. Burgerbelangen moeten mijns inziens boven partijbelangen staan. Maar daar schort het nogal vaak aan binnen partijen.

Oneens met het politiek beleid
Als je eenmaal in de politiek zit dan weet ineens iedereen het beter. De beste stuurlui staan altijd aan wal. Veel burgers zijn het oneens met het gevoerde beleid, maar zijn kennelijk vergeten waar ze op gestemd hebben. In deze huidige roerige tijden is het niet eenvoudig om politiek te bedrijven die tot ieders tevredenheid stemt. De opeenvolgende crises hebben diepe financiële groeven nagelaten, ook bij veel gezinnen en minderbedeelden. De werkloosheid neemt weer toe. Het vluchtelingenprobleem is enorm. Wegkijken van alle problemen, ofwel "kop in het zand niets aan de hand" betekent in de praktijk altijd de verkeerde afslag nemen.

Lokale politiek
Meestal wordt een coalitie gevormd door meerdere partijen. Dit leid tot compromissen en zal er door iedereen water bij de wijn gedaan moeten worden (consensuspolitiek). Als je als partij een meerderheid hebt (meer dan 23 raadzetels) kun je alleen regeren, maar dat is volgens mij in Eindhoven nooit voorgekomen.
In Eindhoven zijn een aantal partijen die het samen voor het zeggen hebben. Deze partijen zitten in de coalitie of in de oppositie. Eens in de vier jaar word er een nieuwe samenstelling van de raad en het college gekozen. Veel burgers stemmen steeds een andere partij, wat de lokale politiek broos maakt. 

Wil je reageren op dit artikel, stuur dan je reactie naar

volg ons ook op

       

© 2013-2020. Alle rechten voorbehouden.