Picuskade en het ontbreken van de Ecologische Verbinding Zone

Geschreven door Peter Struik

Op 3 februari zonden wij een brief naar de Raadsleden en college van de Gemeente Eindhoven. Woensdag 3 maart 2016, ontvingen wij een positieve bevestiging vanuit de gemeentepolitiek. De raadspolitiek heeft gevraagd, het college officieel te laten reageren op deze brief. 

 

In de brief van 3 februari is op meerdere punten aandacht gevraagd voor het precaire dossier Picuskade. Wij doen ook een oproep op de politiek om te komen tot een kanteling; in denken en nu ook duurzaam te gaan handelen. Dit naar aanleiding van de uitspraak bij de Raad van State, o.a. over de Ecologische Verbinding Zone, en andere dossier lacunes.

Bij de brief van 3 februari zat toegevoegd een bijlage: een brief van 31 januari 2016. 
Dit schrijven is gericht aan de Provinciale Staten Noord Brabant, gaat over Picuskade en het ontbreken van de Ecologische Verbinding Zone en de gebreken in het bestemmingsplan. Het primaire belang van politiek- en bestuurlijke transparantie. Specifiek omdat Gedeputeerde, de heer van Merriënboer, indertijd betrokken is geweest bij het dossier Picuskade en NRE terrein. Hij nu een bestuursverantwoordelijkheid heeft op het werkgebied 'Ruimte' en een aantal geconstateerde gebreken. Er zijn daarnaast ook andere onregelmatigheden en gebreken geconstateerd. Zeer moeilijke punten die een beslag leggen op het dossier Picuskade als ook op het hele NRE terrein, milieudossier.

Hoe dit verder afloopt, weten wij op dit moment nog niet. Dat er een ander vervolg komt dan dat wij eerst dachten, is een zekerheid. Een onzekerheid is de uitkomst.

Wij hopen u daarom als buurtbewoner, geïnteresseerde zo snel als mogelijk verder te informeren. Mogelijk zullen wij hiervoor nog een bijeenkomst organiseren, om u nader bij te praten over een aantal inhoudelijke zaken. Punten waar wij nu nog niet op vooruit kunnen lopen in dit stadium.

Met vriendelijke groet,


De verschillende bezwaarmakers, briefondertekenaars en andere ondersteuners op deze dossiers.

volg ons ook op

       

© 2013-2019. Alle rechten voorbehouden.