Milieudossiers met belangrijk en specifieke meetgegevens die zoek zijn

Geschreven door Peter Struik

De coalitiepartijen zijn tot op heden niet in staat, vragen te stellen aan het college. Blijkbaar lijkt men, cynisch gezegd, met lood te zijn bezwaard. Dit laatste bleek ook na de eerste Raad van State zitting uit oktober 2015 het geval. Uit een extra nieuw milieurapport van november 2015 blijkt dat de voortuinen aan de Dommelhoefstraat o.a. met lood boven de Interventiewaarde zijn vervuild. In dit rapport ontbrak de conclusie.

Saneren is wettelijk verplicht. De afgelopen jaren heeft wethouder mevrouw Schreurs dit altijd ontkend en ontweken. Wanneer de politiek in september 2014 in het bezit was geweest van een volledig NRE milieudossier, inclusief deze en andere oudere rapporten, had u dit zo kunnen vinden. Gelijk als wij dit vonden en ook bij de Raad van State hebben bepleit.

De Omgevingsdienst Zuidoost Brabant meldt steeds een afname van de vervuiling. Dat is niet geheel onwaar voor de stoffen die gemeten zijn. Er wordt echter maar een fractie van de aanwezige stoffen gemeten. Nergens wordt er, in geen enkel rapport, een meettolerantie vermeld. In de informatie aan de politiek een totale vervuilingsafname van 4% claimen, terwijl een heel keurige meettolerantie 10% is, is op zijn best niet meer dan een fractie van de waarheid.

Bewoners zijn decennia, willens en wetens, met onverantwoordelijke volksgezondheidrisico’s geconfronteerd. Denk daarnaast ook aan de permeatie van drinkwater voor het NRE gebouw en andere gebouwen in de directe omgeving.

Op uw verzoek zenden wij u in een pdf document per mail () graag het overzicht NRE milieurapporten periode 1985 t/m 2014 t.b.v. de Gemeenteraad Eindhoven. In dit overzicht staat ook aangegeven welke milieurapporten er missen. Milieudossiers met belangrijk en specifieke meetgegevens die zoek zijn.

In dit overzicht ziet u bijvoorbeeld meetpunt 24. Een overschrijding van Poly Aromatische Koolwaterstoffen van meer dan 1250 keer de wettelijke Interventiewaarde. In de jaren ’90 moest dit met spoed worden gesaneerd. De bestuursverantwoordelijke is bekend. Het dossier verdween in een diepe, diepe lade.

Wij vragen u, het politieke lood van uw veren te schudden. Deze zaak niet verder weg te stoppen. Fatsoenlijk te handelen. Geen bestemmingsplan NRE procedure nu op 10 mei 2016 te accorderen zolang de Raad van State nog geen uitspraak heeft gedaan in het milieudossier (koepelsaneringsplan, deelsaneringsplan, etc..). Het getuigt van een vorm van bestuurlijke minachting richting onze rechterlijke macht en van onze huidige rechtstelsel, wanneer u als politiek dit nu laat gebeuren.

Met vriendelijke groet,


P. Struik 

volg ons ook op

       

© 2013-2019. Alle rechten voorbehouden.