Het Eindhovens kanaal is van ons allemaal, deel 3

Geschreven door Peter Struik

September 1884. Vincent wandelt vanuit Nuenen via de Genneper Watermolen richting het Eindhovens Kanaal. Het landschap is boers. Vincent bekijkt de natuur, ziet hoe de maaier het graan oogst. Zacht wuivende, jonge populieren langs het kanaal kietelen de blauwwitte lucht. De zon schijnt. 

 

Vincent loopt verder langs de oever. Een zeilschip passeert. De zon laat het kanaalwater als diamanten schitteren.

“Als ik dit ooit zo schilder”, denkt Vincent en overziet het landschap met een glimlach. 25 meter vanaf de oever staan grote zonnebloemen te bloeien bij kleine boerderijen. Hij ziet de pittenstructuur van de bloem, het schitterende water. Vincent ziet het licht. “Zo wordt het straks”, roept hij. Vincent legt zijn hand langs de kanaalhorizon. Ziet het rokende Eindhoven. Zwarte pluimen tonen de bedrijvigheid, ontsieren de schoonheid van de lucht. “Als ik dit zo verbind, weet te scheppen op mijn doek. Open lucht en landschap. Een nieuwe werkelijkheid”, zegt Vincent hardop.

Het zandpad worden zwarte sintels als hij Eindhoven nadert. Van licht naar donker. Van open naar gesloten. Van puurheid naar iets anders. Oevers en aanpalende percelen zijn groen, vormen slagaders van deze ecologie. Het is de overbrugging naar het nieuwe centrum. Dorpje wordt een stadje. Molen De Rietvink maait met de wieken door de lucht. De houtzagerij maakt lawaai. Vincent ziet groei..

September 2017. Samen met John Körmeling sta ik op de plek van Vincent bij het bouwproject aan het Eindhovens kanaal. Er wordt hier gebouwd omdat rapporten werden vervalst, niet de waarheid werd gesproken bij de Raad van State, in de Raad en tegen haar burgers. Grondspeculatie met of zonder Ecologische Verbindingzone en structureel groenfunctie als verdienmodel. Het gebeurde allemaal in een cultuur die volgens mij niet de onze kan zijn.

De graafmachine raakt het fundament van molen “De Rietvink” en de historische overkluizing van de "oude beek De Treur" die onder het Eindhovens kanaal doorloopt. Kort daarna wordt deze historie vernietigd. Vincent zijn beeld is weg. Ondanks dat wij de afdeling archeologie vroegen te interveniëren. Zij hebben geen mandaat meer hoorden wij, na een gesprek met de ambtenarenorganisatie. Een niet geaccordeerd beslisdocument ligt bij het MT. Zorgt ervoor dat bouwers goddelijk hun gang kunnen gaan. De archeologische dienst is nu in overtreding, als zij gaat graven.. Een paarse krokodil in dit kanaal dossier, alle bouwdossiers...

Oude beekstructuren doorkruisen de hele kanaal zone. In de verduurzaming opgaven, denk aan “klimaatadaptieve stad”, zie ik niets uitgewerkt terug. Hoe wil de politiek dit punt in de herontwikkeling vastleggen? Dit is nergens geborgd. Het moet wel, want deze en andere punten zijn de basis voor een succesvolle herinrichting de komende decennia. Het is ook noodzaak a.g.v. een raadspolitiek, die slechts een vierjaren cyclus kent. Iedere Raad moet altijd kwalitatief kunnen (bij)sturen. Indien de politiek haar burgers echt durft te bevragen, kennis in te brengen in een gezamenlijk proces, zullen veel burgers u een gratis nul Euro advies geven. In deze financieel magere tijd; tastbaar, toepasbaar. Te koesteren.

Iedere stakeholder zal dit wensen bij deze opgave. Ook als in postzegels wordt ontwikkeld.

Fase 1 is de uitgestelde bodemsanering van het kanaal en de ombouw van de hele kanaalzone in 1 x tot één fors EVZ traject. Het staat er niet. Natuur is nu de sluitpost. Gek, want de waarde van grond, vastgoed stijgt gemiddeld 25% als de omgeving groener wordt.

In de dossiers mist de ecologische vertaalslag. De EHS, EVZ die eerder niet integraal is opgenomen in het bestemmingsplan en de concept visie is een gapend gat. De 50 meter brede ontwikkelzone voor natuur ontbreekt. Geldt bij binnenstedelijke ontwikkeling. Voeg dit toe.

De natuur houdt nu op bij de Ring. Wij hebben beestjes die leven binnen de Ring en beestjes die leven buiten de Ring. Die komen niet met elkaar in contact. Ook niet met de beestjes van De Dommel. Dit is de simplificatie wat september jl. over burgers werd uitgestort in een ontmoeting met ambtenaren uit het ecologisch domein... Ambtenaren willen de Europese wettelijke taak niet uitvoeren. Waarom?

Toen de afgelopen periode de Kanaaldijk Noord en Zuid werden heringericht, was de gemeente in overtreding, omdat zij de wettelijke breedte van de EVZ vergat. Een afbreukstrategie. Bij het Raad van State dossier Picuskade was dit al bekend. Groen ambitieniveau is: bestrating met asfalt langs het kanaal.

Toch worstelt dit groenste college met deze fouten. Of heeft het college gewoon geen lef? Ik twijfel. Is deze mores opgelegd vanuit een ambtelijke boekhoudmethode? Of is de hele kanaalzone medio 2008 aan derden verpatst, via het servet? Is daarom indertijd een onvolledig bestemmingsplan opgesteld? Een Picuskade 2.0 dossier maar dan in het groot? Als dit zo is, zit u hier voor “spek en bonen” bij. Toon daarom uw eigen visie.

Waarom? Natuur is geen hobby die we er bij doen, voor als we nog geld over is. Wij dan nog wat natuurbehoud gaan realiseren, omdat het gezellig oogt. Leuk langs zo’n kanaal. Nee mensen. Natuur is de basis van ons leven, ons welzijn. Natuur is ook de basis van ons economisch welzijn. Waarden creëren we. Duurzaam rentmeesterschap. Dat is niet links, rechts, ook niet alleen van het midden. Het is ons hele spectrum, zoals Vincent dit zag en optekende. Het is een opgave van de hele overheid en u als gemeenteraad. Waarden kaders moeten beter zichtbaar zijn. Geborgd. Dat is nu niet zo. Waarden creëren we samen. Doe het werk over.

Het Eindhovens Kanaal is van ons allemaal!

volg ons ook op

       

© 2013-2020. Alle rechten voorbehouden.