KONT MAGAZINE, nieuw Eindhovens glossy met internationale allure

Geschreven door KONT MAGAZINE

KONT MAGAZINE, kortweg genaamd KONT, wordt een 1-jaarlijks lijvig -ca. 180 pagina's tellend- glossy tijdschrift. KONT zal de achterkant tonen van een levendige creatieve stad aan de hand van bijdragen van professionele makers en live getuigenissen van mensen die in de rafelrand leven. KONT #1 verschijnt in september 2017. 


KONT is een opwekker van de energie die zij op dit moment noodzakelijk acht, namelijk die van de schoonheid, de verbinding, de stimulering en de reflectie. KONT tracht onverwachte combinaties te maken tussen makers en doeners en verleidt hen om samen tot exclusieve bijdragen te komen.

Het wordt gecureerd en ingevuld door toegewijde kunstenaars, fotografen, schrijvers, designers en andere bijzondere types met bijzondere bezigheden. Allen opereren op Eindhovens territorium, kortstondig of permanent. Door deze geografische afbakening kunnen wij fysiek samenwerken en onze krachten bundelen met lokale initiatieven. Maar KONT wordt wel een glossy met internationale allure, prachtig om te doorbladeren als een exclusieve actuele tentoonstelling op papier waarin alle creatieve discplines geëngeerd met u en elkaar in gesprek gaan. Ieder jaar opnieuw. KONT wordt uitgegeven in een Nederlands- en Engelstalige uitvoering,

Steun KONT door nu al te bestellen of door te adverteren via

Chief Curator: Griet Menschaert.
Curating team: Sas Schilten (photographer and communication) en Lars Leeuw (reflection, audio and text).
Contributors: Bas Wilders, Juliet Gagnon, Zaina Kasem, Toni van Tiel, Floor Frings,
Theo Miggelbrink, The Vintage Photo, Fieke van Berkom, Nina Kersaan & Lotte van der Pasch, Teun Jansen.

 

English

I have decided to initiate a 1-yearly thick glossy magazine after the name KONT.

KONT will be presenting the 'behind' of a lively creativge city through contributions of professional makers and live testimonies of people living in the Eindhoven fringes.

KONT is a catalyst for the energy it finds so necessary (at this point especially): the energy of beauty, connection, stimulation and reflection.

KONT attempts to make unique combinations between makers and doers and seduces them to collaboratively realize exclusive contributions.

It is curated and made by committed artists, photographers, writers, designers and other odd characters with odd occupations. All are operating on Eindhoven territory, either shortly or permanent. This geographical limitation allows us to work very hands-on and to join forces with interesting local initiatives. But KONT is a glossy with international allure, to browse endlessly, bilingual, like an exclusive contemporary exhibition on paper, in which all disciplines engage in a conversation with you and each other.

Kont #1 will appear September 2017.
Support us and preorder your copy / advertise via   (also for other inquiries).

Chief Curator: Griet Menschaert.
Curating team: Sas Schilten (photographer and communication) and Lars Leeuw (reflection, audio and text).
Contributors: Bas Wilders, Juliet Gagnon, Zaina Kasem, Toni van Tiel, Floor Frings, 
Theo Miggelbrink, The Vintage Photo, Fieke van Berkom, Nina Kersaan & Lotte van der Pasch, Teun Jansen.

volg ons ook op

       

© 2013-2020. Alle rechten voorbehouden.