Op weg naar samenleving 3.0

   

Het leven in een tijdperk van veranderingen ligt inmiddels achter ons. Wij leven nu in een veranderd tijdperk. De wereld, de politiek, de markt, de economie, de techniek, de mensen en de communicatie zijn continu aan (grote) veranderingen onderhevig. De ingrijpende maatschappelijke verandering die wij moeten volgen kennen ook zijn weerslag in de lokale politiek en gemeentelijke organisatie. En diezelfde politieke organisatie moet daar op blijven reageren.

 

Sneller kunnen aanpassen worden steeds belangrijkere onderdelen van samenwerken en samenleven. Natuurlijk zal een kruisbestuivng van alle ideeën en initiatieven geen sinecure zijn. Instellingen en/of organisaties zullen moeiljk of niet gaan samenwerken, wat een kruisbestuiving weer in de weg staat. Laat de creativiteit dus bij de initiatiefnemers en niet bij de gemeente, omdat het hun taak niet is. Als je als gemeente en/of politiek mensen de kans niet biedt om hun innovatieve en creatieve vleugels te laten spreiden zal er nooit iets bestoven worden. In samenleving 3.0 komt de mens centraal te staan en niet organisaties of instituties.

Onderscheidend vermogen wordt tegenwoordig steeds moeilijker, ook binnen de politiek. Er verandert ook zo veel in de manier waarop wij communiceren. Dat heeft onder andere invloed op de wijze waarop men kijkt (en luistert) naar politiek en omgaat met informatieverstrekking via allerlei digitale kanalen. 

Kunst is om mensen met elkaar te verbinden. Samen zijn wij Eindhoven.

volg ons ook op

       

© 2013-2020. Alle rechten voorbehouden.